ASANSÖR GÜVENLİK KURALLARI

1- Asansör içinde iki kat arasında kalan kişilerin kurtarılmasında kapı kilit anahtarının kullanılması tehlikeli olduğundan, kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla yapılmalıdır.

2- Makine dairesi kapısı veya giriş kapağı güvenlik nedeniyle sürekli kilitli tutulmalı, ancak her hangi bir nedenle içeri girilmesi gerektiğinde anahtar bina yöneticisi ve görevlisi ile belirlenecek kişilerde bulunmalıdır.

3- Kuyu boşluğuna kâğıt ve benzeri yanıcı maddelerin atılması önlenmeli, buradan başlayacak bir yangın kısa sürede kabini etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

4- Kabin girişine konulan fotosel ya da eşik kontağı gibi güvenlik tertibatları ( Kapı sıkışmalarını engellemek için) mutlaka çalışır durumda tutulmalı, özellikle çocukların bunlarla oynamaları, bozmaları önlenmeli ve uyarılmalıdır.

5- Kat kapı camları telli dahi olsa el ve parmak girecek kadar açıklık olduğunda cam değiştirilinceye kadar güvenlik nedeniyle asansör işletmeye kapatılmalıdır.

6- Makine dairesi depo olarak kullanılmamalıdır. Asansör ile ilgili teçhizatlar haricinde makine dairesinde başka teçhizatlar bulundurulmamalıdır. ( uydu anteni ekipmanları vb.)  

7- Makine dairesinde bulunan havalandırma pencereleri ile varsa kapılar uygun bir havalandırma sağlanması için panjurlu hale getirilmelidir.

8- Makine dairesindeki aydınlatma tesisatı çalışır durumda bulundurulmalıdır.

9- Makine dairesine kolayca görülebilecek bir yere kurtarma talimatı asılmalıdır. Kabin içinde bulunan imdat butonu özellikle elektrik kesilmeleri ve arıza durumunda kullanılması gerektiğinden acil aydınlatma kaynağından beslenmesi sağlanmalıdır.

10- Asansör kabinin katta olduğunu anlamak için kabin içinde mutlaka sürekli aydınlatma sağlanmalıdır.

11- Kabin içi güvenlik kapısı kılavuzları içinde pislik birikmesi engellenmelidir.

12- Merdiven temizliği yapılırken kuyu dibine su girmesi önlenmelidir.

13- Tehlike anında STOP, sonra İMDAT butonlarına basılmalı, her iki butonun gereksiz kullanılmaları önlenmelidir.

14- Bir yangın, deprem vs. gibi doğal afet anında kaçış için asansör kullanılmamalıdır.